Betingelser for brug af LIV Residential

Version 2.0, marts 2022

Artikel 1 | Definitioner:

 1. 1.1. Konto: en brugers (valgfri) personlige konti der giver ham eller hende adgang til visse funktioner på LIV Residential-platformen, herunder – uden begrænsning – advarselsfunktionen og markering af boliger som favoritter;
 2. 1.2. Data: alt data gemt af brugere via LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen;
 3. 1.3. Bruger: både besøgende på LIV Residential-platformen og lejekandidater og brugere af LIV Residential-appen;
 4. 1.4. Brugsbetingelser: disse brugsbetingelser;
 5. 1.5. Lejekandidat: en bruger, der har vist interesse for en lejebolig via LIV Residential-platformen;
 6. 1.6. Lejebolig: fast ejendom, der i henhold til gældende love og regler er (delvist) egnet til brug som lejebolig;
 7. 1.7. Intellektuelle ejendomsrettigheder: alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til copyright, databaserettigheder, domænenavne, handelsnavnrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, naborettigheder, patentrettigheder samt rettigheder til know-how.
 8. 1.8. LIV Residential: OCP Asset Management B.V., etableret på Generaal Vetterstraat 74 (1059 BW) i Amsterdam og registreret hos Handelskammeret under nummer 69408645. Som en del af OCP Asset Management B.V. administrerer LIV Residential LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen og er udbyderen af lejeboliger.
 9. 1.9. LIV Residential app: den mobile community-applikation der gør det muligt for lejere – blandt andet men ikke udelukkende – at kommunikere med hinanden og indsende reparationsanmodninger vedrørende ejendommen til udlejeren, som stilles til rådighed af LIV Residential eller dennes udbyder(e).
 10. 1.10. LIV Residential platform: en online platform hvor husjægere sættes i kontakt med udbydere af lejeboliger via hjemmesiden www.livresidential.dk.
 11. 1.11. Boligtilbud: database over tilgængelige lejeboliger der systematisk kan søges via LIV Residential-platformen.

Artikel 2 | Aftale, gyldighed og ændringer

 1. 2.1. Ved at bruge LIV Residential-platformen eller oprette en konto indgår brugere en aftale med LIV Residential under de følgende vilkår og betingelser.
 2. 2.2. Aftalen træder i kraft så snart brugeren bruger LIV Residential-platformen eller registrerer sig til at oprette en konto og den vil efterfølgende løbe på ubestemt tid. Brugere kan til enhver tid opsige aftalen uden at skulle overholde en opsigelsesfrist. Brugere opsiger aftalen ved ikke længere at bruge LIV Residential-platformen eller ved at annullere den oprettede konto.
 3. 2.3. Disse brugsbetingelser gælder for enhver brug af LIV Residential-platformen (hvad enten det er via en computer, mobil enhed eller enhver anden software applikation) og for alle tilknyttede tjenester, der tilbydes på LIV Residential-platformen.
 4. 2.4. LIV Residential-appen tilbydes af en eller flere udbydere af LIV Residential. Separate brugsbetingelser kan gælde for brugen af LIV Residential-appen. Brugere indgår en særskilt aftale med udbyder(e) af LIV Residential-appen om brugen af appen. Selvom LIV Residential ikke er en part i denne aftale, bestræber det sig på at sikre at den relevante udbyder leverer appen til brugeren med passende omhu og faglighed.
 5. 2.5. Ved at bruge LIV Residential-platformen accepterer brugerne disse brugsbetingelser. Ydermere gælder LIV Residentials Privatlivspolitk og Cookiepolitik vedrørende brug af personlige data.
 6. 2.6. Lejekandidater, der svarer på en lejebolig via LIV Residential-platformen, angiver implicit at de er juridisk autoriseret til at gøre det.
 7. 2.7. LIV Residential kan fra tid til anden supplere eller ændre disse brugsbetingelser. Ændringer gælder også for allerede indgåede aftaler med et varsel på tredive (30) dage efter offentliggørelsen af ændringen. Brugere, der ikke ønsker at acceptere en ændring eller tilføjelse, kan give besked om at opsige aftalen, indtil den træder i kraft. Brug af LIV Residential-appen og/eller LIV Residential-platformen efter dens ikrafttræden udgør accept af ændrede eller yderligere vilkår og betingelser.

Artikel 3 | Kontoen

 1. 3.1. Brugere kan registrere sig til at oprette en konto og efterfølgende bruge kontoen til at bruge visse funktioner på LIV Residental-platformen, herunder - uden begrænsning - advarselsfunktionen og markering af boliger som favoritter.
 2. 3.2. En konto og loginoplysningerne er strengt personlige og må ikke deles med andre. Brugeren skal især holde adgangskoden strengt fortrolig.
 3. 3.3. Hvis loginoplysningerne til en konto er blevet væk eller er blevet lækket, skal brugeren straks tage alle forholdsregler, der med rimelighed er nødvendige og ønskede til at forhindre misbrug af kontoen. Disse tiltag kan – for eksempel – bestå i at ændre adgangskoden eller spærre kontoen. Brugere skal også straks underrette LIV Residential for at muliggøre at der kan træffes yderligere foranstaltninger for at forhindre misbrug af kontoen.

Artikel 4 | Oprettelse af lejeaftale

 1. 4.1. Medmindre andet er angivet skriftligt, er brugen af LIV Residential-platformen, herunder en anmodning om at se en lejebolig – i princippet – uden forpligtelse og gratis.
 2. 4.2. Brugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra brugen af LIV Residential-platformen.
 3. 4.3. Via LIV Residential-platformen giver LIV Residential brugere en ikke-eksklusiv, ikke-underlicensbar og ikke-overdragelig brugsret, forudsat at de i aftalens varighed mellem LIV Residential og brugeren, overholder disse brugsbetingelser.
 4. 4.4. Brugere kan anmode om at se en lejebolig på LIV Residential-platformen. LIV Residential vil behandle denne anmodning hurtigst muligt. Fremvisningen vil blive udført af LIV Residential selv eller outsourcet til en tredjepart tilknyttet LIV Residential. LIV Residential kan ikke garantere at en fremvisning vil finde sted.
 5. 4.5. For at kvalificere sig til en LIV Residential lejebolig skal lejekravene være opfyldt. Brugere indsender de påkrævede dokumenter via onlineansøgningen, der er tilgængelig til dette formål via LIV Residential. Hvor det er nødvendigt, vil LIV Residential sende brugeren et link til at oprette en konto til den relevante online ansøgning. Særskilte vilkår og betingelser kan gælde for brug af ansøgningen til indsendelse af dokumenter.
 6. 4.6. LIV Residential vil behandle alle lejekandidatens data på en ordentlig og omhyggelig måde i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Læs venligst LIV Residentials privatlivspolitik og cookie-politik for at få yderligere oplysninger.
 7. 4.7. Oprettelse og underskrivelse af en lejeaftale sker via onlineapplikationen Docusign eller Esignature's online applikation (scrive.com).
 8. 4.8. LIV Residential har kun en indsatsforpligtelse og kan ikke garantere at en lejeaftale og transaktion vil blive oprettet. Det garanterer ikke kompetencen, kvaliteten eller brugerens sikkerhed og heller ikke lejeboligens kvalitet.

Artikel 5 | Intellektuelle ejendomsrettigheder

 1. 5.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i softwaren, hjemmesidens domænenavn, LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen og komponenter heraf, herunder det udsendte indhold tilhører LIV Residential og/eller dets udbydere.
 2. 5.2. Brugere må kun bruge indholdet på LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen til deres egen, ikke-kommercielle brug. Uden LIV Residentials forudgående skriftlige tilladelse er det forbudt at kopiere, ændre, distribuere eller formidle det materiale, der er gjort tilgængeligt, eller reproducere og så genbruge det, give det til tredjeparter eller bruge det til kommercielle formål, helt, delvist eller på nogen anden måde. Med undtagelse af de tilfælde, hvor det er lovligt, må brugere ikke kopiere kildefilerne til platformen eller appen.
 3. 5.3. LIV Residential kan tage eller lade tredjeparter tage tekniske eller andre foranstaltninger til at beskytte LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen. Hvor LIV Residential har implementeret sådanne sikkerhedsforanstaltninger, må brugeren ikke fjerne eller omgå denne sikkerhed.
 4. 5.4. Brugeren har ikke tilladelse til at fjerne nogen meddelelse om intellektuelle ejendomsrettigheder fra LIV Residential-platformen eller LIV Residential-appen, eller ændre på sådan en meddelelse. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser om deres fortrolige karakter fra platformen eller appen.
 5. 5.5. Brugeren vil have og fortsætte med at have kontrol over dataene. Brugeren giver LIV Residential ret til at bruge dataene i det omfang, det er nødvendigt for leveringen af tjenesterne inden for Residential-platformens og LIV Residential-appens rammer.
 6. 5.6. Hvis brugeren ikke overholder den tilladte brug og begrænsninger, forbeholder LIV Residential retten til at inddrive ethvert tab fra brugeren, der skyldes sådan uautoriseret brug.

Artikel 6 | Misbrug af LIV Residential-platformen eller appen og konsekvenser

 1. 6.1.Brugeren må ikke bruge LIV Residential-platformen eller LIV Residential-appen i strid med hollandsk lov eller andet beskrevet i disse brugsbetingelser eller som beskrevet i eventuelle separate vilkår og betingelser fra udbydere, der gælder for brugen af LIV Residential-appen.
 2. 6.2. Brugere bør opføre sig som det sømmer sig forsigtige internet-brugere.
 3. 6.3. Hvis brugeren ikke handler i overensstemmelse med loven, disse brugsbetingelser eller andre vilkår og betingelser fra udbydere eller på anden måde misbruger LIV Residential-platformen eller LIV Residential-appen, kan LIV Residential udføre øjeblikkelige handlinger, som omfatter, uden begrænsning:
  1. a) udelukke den relevante bruger fra tjenester på LIV Residential-platformen, spærre adgang eller begrænse visse funktioner for denne bruger. LIV Residential er ikke ansvarlig for tab af nogen art, som brugere lider – direkte eller indirekte – som følge af sådanne handlinger.
  2. b) LIV Residential kan rapportere observerede fakta til de udpegede myndigheder;
  3. c) LIV Residential kan inddrive ethvert tab fra den relevante bruger, som følge af overtrædelse af brugsbetingelserne.

Artikel 7 | Tilgængelighed og vedligeholdelse

 1. 7.1. LIV Residential bestræber sig på at holde LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen tilgængelige så meget som muligt men garanterer ikke uafbrudt tilgængelighed. Brugere accepterer at LIV Residential også er afhængig af deres udbydere i denne sammenhæng.
 2. 7.2. LIV Residential og/eller dets udbyder(e) vedligeholder LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen aktivt. Vedligeholdelsen vil så vidt muligt blive udført på et tidspunkt, hvor brugen af platformen og appen er forholdsvist begrænset. Akut vedligeholdelse kan dog udføres på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.
 3. 7.3. Hvis, efter LIV Residentials skøn, driften af systemerne eller netværket hos LIV Residential eller tredjeparter hindres, skades eller på anden måde er i fare, specielt som følge af overdreven konsultation af platformen eller appen, lækage af personlige data eller andre detaljer, malware eller anden skadelig software, vil LIV Residential være bemyndiget til at træffe alle rimelige foranstaltninger, som de finder nødvendige til at afværge eller forhindre en sådan risiko. Dette kan føre til begrænset tilgængelighed på LIV Residential-platformen eller LIV Residential-appen.

Artikel 8 | Ansvar

 1. 8.1. LIV Residential har samlet oplysningerne på LIV Residential-platformen med stor omhu, herunder – uden begrænsning – oplysningerne om en lejebolig. Ikke desto mindre kan brugeren ikke udlede nogen rettigheder fra oplysningerne på LIV Residential-platformen.
 2. 8.2. Brugere betaler ikke noget gebyr for at bruge LIV Residential-platformen og LIV Residential-appen. Af denne og andre grunde kan LIV Residential ikke med rimelighed påtage sig noget erstatningsansvar undtagen i tilfælde af fortsæt eller bevidst hensynsløshed fra LIV Residentials ledelses side. Det betyder – blandt andet – at LIV Residential ikke er ansvarlig for tab, som brugere lider som følge af:
  1. a) at bruge tjenesterne på LIV Residential-platformen;
  2. b) ukorrekte oplysninger på LIV Residential-platformen;
  3. c) tekniske fejl eller enhver anden omstændighed, der kan forårsage at LIV Residential-platformen er permanent eller midlertidigt nede og/eller ikke kan konsulteres fuldt ud;
  4. d) ændringer i LIV Residentials tjenester;
  5. e) ændringer på LIV Residential-platformen; og
  6. f) indholdet af tredjepartstjenester og/eller oplysninger, der tilbydes via LIV Residential-platformen på nogen måde.
 3. 8.3. I tilfælde af force majeure vil LIV Residential under ingen omstændigheder være erstatningspligtig for tab som følge heraf. Force majeure omfatter strømsvigt, fejl på internettet eller telekommunikationsinfrastrukturen, angreb på netværket, (D)DoS angreb, angreb med malware eller ondsindet software, nationale uroligheder, mobilisering, krig, strejker, forretningsafbrydelser, forsyningsforsinkelser, brand og oversvømmelser.

Artikel 9 | Andet

 1. 9.1. Aftaler, der fraviger disse brugsbetingelser, er kun gyldige hvis de er aftalt skriftligt med LIV Residential.
 2. 9.2. Hvis en eller flere af bestemmelserne i brugsbetingelserne erklæres ugyldige af en kompetent domstol, vil det ikke påvirke de resterende bestemmelser i brugsbetingelserne.
 3. 9.3. Disse brugsbetingelser og eventuelle aftaler, der følger heraf, er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning. Med mindre ufravigelig lovgivning bestemmer andet vil domstolen i Amsterdam have eksklusive jurisdiktion.
 4. 9.4. LIV Residential er berettiget til at overføre dets rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser til en tredjepart der overtager LIV Residential-platformen, LIV Residential-appen eller LIV Residentials virksomhed.

Artikel 10 | Klager og support

 1. Hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller klager, eller du har problemer med at bruge LIV Residential-platformen, bedes du kontakte os via e-mail på info@livresidential.dk. LIV Residential bestræber sig på at svare så hurtigt som muligt og inden for 7 dage efter modtagelsen af din e-mail.